Over CTO Zuid

Brabant barst van het talent. Zij vormen de kweekvijver voor onze sportieve ambities. Voor deze talenten beschikken we over een prachtige opleidingsinfrastructuur. Garanties op medailles bestaan niet, maar een goede voorbereiding op topprestaties is een kwestie van organiseren. Het jarenlange traject van talentontwikkeling tot en met het begeleiden en faciliteren van topsporters, verzorgen wij zo goed mogelijk. Wij doen dat als onderdeel van BrabantSport en in samenwerking met onze partners.

Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Zuid is dé basis van de Brabantse topsport en een van de vijf opleidingscentra van NOC*NSF. Uniek aan deze centra is dat trainingsfaciliteiten, huisvesting, onderwijs, (para)medische en andere specialistische begeleiding dicht bij elkaar te vinden zijn. Als topsporter kun je daardoor helemaal bezig zijn met trainingen en wedstrijden en verspil je geen tijd meer aan reizen en zoeken naar de accommodatie en begeleiding die je toch nodig hebt. Deze tijd kan bij ons besteed worden aan extra trainingsuren. Of herstel. Een groot aantal van de talenten en topsporters woont vlak bij CTO-Zuid, in onze sportcampus of in een van de woonaccommodaties bijvoorbeeld.

Talenten en topsporters worden ondersteund door een High Performance Team dat bestaat uit TeamNL-experts op het gebied van strength en conditioning, prestatiegedrag, medisch en paramedisch, topsportleefstijl-coaching en voeding. De gearriveerde topsporters zitten in fulltime topsportprogramma’s in Eindhoven en Den Bosch. Jongere talenten krijgen deze begeleiding via de instroomprogramma’s op verschillende plaatsen in Brabant. Hiermee zet CTO Zuid in op een 12-jarige opleiding, met als stip op de horizon de Olympische Spelen in 2028.

BrabantSport

CTO Zuid is onderdeel van BrabantSport. BrabantSport maakt zich hard voor een beter sportklimaat in de volle breedte. Dat doen zij samen met de provincie Noord-Brabant, CTO Zuid, Sports & Technology en Team Brabant Sport. BrabantSport bereikt samen met partners uit het bedrijfsleven, met kennisinstellingen en mede-overheden doelen die eerder onbereikbaar leken. Ze initiëren, creëren en modereren vanuit een breed palet: talentontwikkeling, technologische innovaties, uniek sporten, evenementen, urban sports & culture en topsporters.